Tuloveroilmoituspalvelu

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat jättää tuloveroilmoituksensa sähköisesti ItellaTYVI Pro –palveluun liitetyn tuloveroilmoituksen avulla. Verovuodesta 2001 alkaen sitä ovat voineet hyödyntää myös yhdistykset, säätiöt, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä asunto-osuuskunnat.

ItellaTYVI Pro -palvelussa veroilmoituksia voi lähettää sähköisesti joko pdf-lomakkeiden tai tiedonsiirtonäytön avulla sekä suoraan taloushallinnon ohjelmistoista.

Verohallituksen kehittämät pdf-lomakkeet on liitetty ItellaTYVI Pro -palveluun siten, että ne tarjoavat välitallennusmahdollisuuden. Lomakkeita voidaan täyttää yksi kerrallaan ja useammassa erässä. Yritys lähettää koko tilinpäätöksen kerralla verohallintoon.

Veroilmoitusten sähköinen välitys palvelee sekä verottajaa että yrityksiä. Molemmat välttyvät turhilta rutiini- ja tallennustöiltä, joita yritysten veroilmoituksiin sekä niiden tilinpäätöstietoihin liittyy nykyisin valtavasti.

ItellaTYVI Pro –palveluun liitettyä HST-tunnistusta ja sen mahdollistamaa sähköistä allekirjoitusta tarvitaan veroilmoitusten lisäksi jatkossa myös muissa viranomaisille suuntautuvissa ilmoitusvirroissa.